הדפסות דיגיטליות

בחברתנו מדפסת דיגיטלית
שעובדת 24 שעות ביממה
וניתן להדפיס על זכוכית
ועל כול חומר אחר